Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Bild över Almedalen med ett massor av människor som lyssnar på talet under Almedalsveckan

Almedalsveckan stärks som demokratisk mötesplats

Publicerad 2021-12-17 11:34
Ett nytt ramverk för vad som förväntas av alla som deltar syftar till att stärka Almedalsveckan som demokratisk mötesplats. Ramverket tillsammans med kriterier för att medverka i det officiella programmet, som aktör i parken i Almedalen, samt för att ha aktiviteter på offentlig plats tydliggör att under Almedalsveckan handlar samtalen om samhällsfrågor.
I ramverket, så väl som i kriterierna finns ett par återkommande punkter, punkter som trycker på vikten av att ha fokus på samhällsfrågor, hålla fritt från försäljning av vara/tjänst eller marknadsföring av verksamhet - samt att främja demokratiska värden såsom grundläggande frihet, rättigheter och skyldigheter.
 
- I arbetet med att synliggöra och stärka Region Gotlands roll som värd och arrangör är detta ett naturligt steg att ta, säger Almedalsrådets ordförande, regionrådet Jesper Skalberg Karlsson (M).
 
- Vi har under åren fått höra att allt fler upplever att de kommersiella inslagen tagit över och med detta beslut tydliggör vi att det är den demokratiska mötesplatsen som är vårt unika erbjudande. Företag och intresseorganisationer är fortsatt en naturlig del av veckan, men för Almedalsveckans framtid är det viktigt att slå fast att samtalet om samhällsutvecklingen är det centrala, fortsätter Skalberg Karlsson.
Ramverk för deltagande
Almedalsveckans vision är att vara den demokratiska mötesplatsen för alla, en magisk plats för dialog, utbyte och oväntade möten som bidrar till att utveckla vårt samhälle. I Almedalsrådets uppdrag ligger att värna om veckans öppenhet och tillgänglighet, samt att säkerställa ömsesidig respekt mellan deltagare och besökare.
 
Ramar och kriterier syftar till att ge arrangörer och medverkande en tydlig bild av vad som krävs för deltagande under Almedalsveckan, samtidigt som de ger vägledning i bedömning av ansökningar om medverkan under Almedalsveckan. Det säkrar fokus på samhällsfrågor och demokratiska samtal.
 
Kriterier för medverkan i det officiella programmet med evenemang har funnits under en lång tid och väglett både arrangörer och handläggare att tillsammans säkra att programmet har fokus på aktuella samhällsfrågor.
 
- Beslutet som togs i veckan innebär att det nu även finns kriterier för de som vill medverka med aktiviteter på offentlig plats, säger Mia Stuhre, som är projektledare för Region Gotlands värdskap. Det ser vi kommer att bidra till känslan som deltagarna får när de besöker Almedalsveckan.
För mer information, kontakta:
Jesper Skalberg Karlsson, ordförande Almedalsrådet, 072–5476028 alt jesper.skalberg-karlsson@gotland.se
 
Mia Stuhre, projektledare Almedalsveckan, 0498-26 90 85 alt mia.stuhre@gotland.se