Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Bild på en bukett som lades ner på Donners plats där mordet på IngMarie Wieselgren ägde rum

Planeringen inför Almedalsveckan 2023 fortsätter

Publicerad 2022-12-09 11:12
Med anledning av att Gotlands tingsrätt under tisdagen den 6 december meddelade domen i mordet på Ing-Marie Wieselgren under Almedalsveckan i somras, väcks frågor om hur kommande Almedalsveckor kommer att påverkas. Stort fokus handlar om det förebyggande säkerhetsarbetet.

– Vi jobbar kontinuerligt med säkerhetsfrågorna tillsammans med Polismyndigheten, och inför nästa år är detta arbete extra intensivt, säger Rikard von Zweigbergk, chef för enheten Beredskap och säkerhetsskydd på Region Gotland.
 
Almedalsveckan bygger på möten som oftast sker på offentlig plats. I sin roll som värd har Region Gotland ansvaret att tillsammans med alla arrangörer som bidrar till det officiella programmet säkerställa att evenemangen genomförs på ett tryggt och säkert sätt för både medverkande och publik. Polismyndigheten har ansvar för ordning och säkerhet på offentlig plats.
 
Även Almedalsrådet, den politiska styrgruppen för Almedalsveckan, diskuterar vilka åtgärder som kan vidtas i syfte att öka Region Gotlands beredskap som värd nästa år. Beslut om insatser kommer att fattas löpande.
 
Intresset och engagemanget inför Almedalsveckan 2023 är stort.
 
– Vi ser att det finns ett stort engagemang bland de arrangörer vi har haft kontakt med under hösten. Och de politiska partierna är eniga - Almedalsveckan får inte tystna, säger Mia Stuhre, Almedalsveckans verksamhetsledare. 
 
För frågor, kontakta Almedalsveckan genom Mia Stuhre, 0498 26 90 85 alternativt e-post: mia.stuhre(at)gotland.se