Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Markplatser och taxa

Markplatser är de platser som är placerade på offentlig mark och de finns bland annat på Donnersgatan, Tage Cervins gata, Cramérgatan, Hamnplan, Hamngatan, Skeppsbron, Strandvägen och på Holmen i Visby hamn.

Markplatser under Almedalsveckan

Kartan över markplatser för 2024 är publicerad och det går bra att skicka in ansökan om markplats. Här är länken till kartan för Almedalsområdet 2024.

Önskar du annan plats eller annan storlek än vad som angivits på kartan uppger du det i din polisansökan. Storlek på markplatserna kan ändras efter dina behov på de flesta platser. Det går också bra att ange flera platser i din ansökan om det skulle visa sig att ditt första val redan bokats. Varje markplats är numrerad i kartan, uppge platsnummer i din polisansökan vid val av plats/platser. Behöver du hjälp med ansökan eller val av plats är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss. 

Röd = Fullbokad
Gul = Bokad någon eller några dagar
Grön = Ledig

2024 kan alla markplatser bokas i valfritt antal dagar. Tänk på att att du inte ska störa andra när du bygger eller plockar ihop din plats. Planera detta utanför öppettiderna 10-17 för att inte störa.

Marktaxa

Taxan för upplåtelse av offentlig plats på Gotland beslutas av Region Gotland genom tekniska nämnden. För att underlätta för våra arrangörer har beslut fattats om att inte indexuppräkna taxan för 2024. Taxan är därmed oförändrad för 2024.

153 kronor per dag och kvadrat i centrala lägen
Hästgatan, Donnersplats, Hamngatan, Hamnplan, Skeppsbron, Cramérgatan, Donnersgatan, Tage Cervins gata och Strandvägen inklusive dess närhet.
 
123 kronor per dag och kvadrat i andra lägen
Holmen, söder om nuvarande hamnkontoret eller motsvarande plats utanför centrala lägen. 
 
Faktura för markupplåtelsen skickas direkt till arrangören i samband med att polistillståndet utfärdats.