Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Karta över Visby innerstad som visar gränsen för det fordonsfria området.

Fordonsfritt i Almedalsområdet

För att skapa en säkrare miljö för dig som besöker Almedalen råder det ett motorfordonsförbud i området under Almedalsveckan. 

Varför motorfordonsförbud?

Med syfte att göra det tryggare för Almedalsveckans besökare och arrangörer råder motorfordonsförbud under veckan. Fokus ligger på tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet. Fordon som behöver komma in i området måste söka dispens.

Vi rekommenderar att man försöker lösa sina leveranser med alternativa transportmedel som till exempel cykel, vagn eller kärra. 

När gäller motorfordonsförbudet?

Motorfordonsförbudet gäller under hela Almedalsveckan. I det inre området i direkt anslutning till Almedalsparken är det helt avstängt för inpassage. I det yttre området kan du söka dispens för att få köra in. Avstängningen gäller från tisdagen 27 juni till lördagen 1 juli.

Tisdag 27 juni klockan 12:00-21:00
28 juni - 1 juli klockan 09:00-21:00
 
Dispens kan sökas för den som har giltigt skäl att köra in i området. Mer information om dispensansökan hittar du under frågor och svar nedan. 
 
Undantag mot motorfordonsförbudet
Behörig trafik såsom polis, räddningstjänst och ambulans behöver ingen dispens. Legitimering vid inpassage kan vara nödvändig. Förare med giltigt parkeringstillstånd för rörelsehinder och diplomatregistrerade fordon är också undantagna krav på dispens.

 

Parkering och framkomlighet

Yttre avspärrningsområde

Inre avspärrningsområde

Dispens - Frågor och svar

Vad ges dispens för?

Vad ges dispens inte för?

Hur söker jag dispens?

Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen - GDPR