Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Beredskap och säkerhet

Lika självklart som att bestämma vilka som ska vara med i debatten är att planera och genomföra ett tryggt och säkert arrangemang.

Som arrangör är du ansvarig för det som händer under ditt evenemang.

Redan när ni hälsar välkomna till evenemanget är det viktigt att besökarna känner en trygghet och att ni informerar om bland annat var nödutgångar, brandsläckare och närmaste första hjälpen-utrustning (förbandsväska, hjärtstartare) finns. Gör du detta så har du kommit långt med att förebygga och skapa en beredskap hos dina besökare.   

Ansvar

Som arrangör har du ett ansvar för att ditt evenemang genomförs på ett tryggt och säkert sätt utifrån gällande lagar och regelverk, exempelvis ordningslagen, alkohollagen, arbetsmiljölagen, allmänna lokala ordningsföreskrifter och lagen om skydd mot olyckor (brandsäkerhet).

Du har även ett ansvar för att du och ditt arrangemang har nödvändigt försäkringsskydd, exempelvis ansvarsförsäkring.

Tryggt och säkert evenemang

Det är viktigt att du skapar förutsättningar för ett tryggt och säkert evenemang för dina deltagare och besökare. Gör alltid en riskanalys och en riskbedömning för ditt evenemang och bedöm utifrån den om du har behov av till exempel ordningsvakter eller säkerhetspersonal.

Första hjälpen

Kontrollera var du har tillgång till första hjälpen-utrustning (förbandsväska, hjärtstartare) i anslutning till ditt evenemang. Du bör ha tillgång till enklare förbandsväska i din lokal eller på den plats du är.

I Almedalsområdet finns ett antal så kallade trygghetspunkter där det finns brandsläckare, första hjälpen-väska och hjärtstartare. Några av dessa platser är bemannade med första hjälpen-personal.  

Larma rätt

Se till att det finns anslag på platsen med belägenhetsadress eller koordinater, 112-numret samt några minnespunkter: 

  • Vad har hänt? 
  • Var har det hänt? (belägenhetsadress eller koordinater)
  • Vilket telefonnummer når vi dig på? 

Brandskydd

När du hyr en lokal under Almedalsveckan, tänk på lokalens brandskydd. Ansvaret för brandskyddet ligger enligt lag (lagen om skydd mot olyckor) både på den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, till exempel ett seminarium.

Det är ägaren till lokalen som övergripande ska se till att byggnaden är säker ur brandskyddssynpunkt. Den tillfällige hyresgästen ska se till att verksamheten sker på ett säkert sätt, exempelvis genom att:

  • inte blockera utrymningsvägarna.
  • ta reda på var närmaste brandsläckare eller brandutrustning finns.
  • se till att lokalerna inte blir överfulla. utan Du ansvarar för att ha kontroll över hur många besökare som finns i lokalen och säga stopp när lokalens maxantal har nåtts. 

Ett bra brandskydd förutsätter att alla parter tar sitt ansvar. I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps informationsmaterial Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler finns bra och tydlig information om vad du som tillfällig hyresgäst av en lokal bör tänka på. Länk finns längst ner på sidan. 

 

Räddningstjänsten på Gotland kan också ge råd för säkra evenemang. Länk till deras webbplats finns längst ner på sidan. 

Förhindra smittspridning

Covid 19 klassas inte längre som en samhällsfarlig sjukdom, men vi ska inte glömma att den finns fortfarande i vårt samhälle. Så låt oss tillsammans hjälpas åt för att förhindra smittspridning när vi träffas i Almedalen. 

Tänk på:

  • Håll avstånd - även om det i vissa fall kan vara svårt, så försök att hålla avstånd till din omgivning och uppmana också de som deltar i dina evenemang att tänka på avståndet.
  • Handsprit - vi såg att handsprit har en effekt, vilket fortfarande är ett bra sätt att säkerställa onödig smittspridning. En flaska handsprit vid entrén kan räcka.
  • Stanna hemma - om du är sjuk, stanna hemma. Hur gärna du än vill medverka under årets Almedalsvecka så är din och dina medmänniskors hälsa viktigast!

Region Gotland har samlat information om smittspridningen, läget på Gotland samt vilka råd som ges i nuläget.

Du hittar informationen här >>