Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Tillgänglighet för almedalsveckan.info

Region Gotland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Almedalsveckans webbsida almedalsveckan.info 

Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från almedaslveckan.info som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

E-post: almedalsveckan@gotland.se
Tel: 0498-269310
Postadress: Visborgallén 19, 621 81 Visby

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och att åtgärda problem. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna här eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav meddela oss gärna.

E-post: almedalsveckan@gotland.se
Tel: 0498-269310
Post: Visborgsallén 19, 62181 Visby

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Anmäl bristande tillgänglighet - Myndigheten för digital förvaltning (digg.se)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vi arbetar löpande för att åtgärda bristerna.

  • Bilder: Vissa bilder saknar alternativtexter (alt-texter).

  • Dokument: Vissa PDF-dokument är inte korrekt taggade för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. Bilder i PDF-dokumenten kan sakna alternativtext.

  • Rubriker: Rubriksättningen följer inte standard på vissa sidor.

  • Navigering: Navigering för lyssna och tabbfunktion har brister vid startmenyn, underkategorier, utfällbara element. Saknar huvudrubrik på startsidan. Navigeringsregionerna är inte namngivna korrekt.

  • Undermenyer: Saknar tydlig markering om vilken meny som är markerad. 

  • Kontrastfärger: På vissa element är kontrastfärgerna bristfälliga. 

  • Klickbara element: Tydlig markering på länkar och grafiska element saknas för att visa på vilka som är klickbara. 

Bristande tillgänglighet i Almedalsveckans program

I webbgränssnittet för Almedalsveckans officiella program och listning av arrangörer finns brister i tillgängligheten. Arbete har genomförts inför Almedalsveckan 2022 för att åtgärda bristerna. 

  • Skärmläsare: Programmet har omarbetats för att fungera korrekt med skärmläsare. Tester har genomförts med skärmläsarna Jaws och NVDA och det fungerar bra. Vissa kombinationer av skärmläsare och webbläsare kan i något enstaka fall inte fungera som tänkt.
  • Kontrastfärger: Vissa element (knappar och kryssrutor) har för låg färgkontrast mellan förgrund och bakgrund.

Så har vi testat webbplatsen

Region Gotland av har själva testat tillgängligheten genom självgranskning under 2022. Utvalda delar och funktioner har testats med hjälp av tillgänglighetsexperter på Funka AB.

ETU AB gjorde en granskning av gotland.se under maj 2018. Almedalsveckan.info är en kopia och delar till stor del de uppmärksammade bristerna. 

Redogörelsen uppdaterades den 27 juni 2022.